4 שקיות איסוף לכלב פטקס


שקיות לאיסוף צרכים 4 גלילים בחבילה ,צבע השקיות אדום כפי שמתואר בתמונה ,20 שקיות איכות בכל גליל ,שקיות חזקות ועמידות


16 

קרא עוד


אריזת חיסכון, 

4 גלילים 

20 שקיות בגליל 

עמידות